Nota Junta General

L’empresa d’aigües municipals de Xàbia, Amjasa, va celebrar ahir una junta general en la qual es van aprovar per unanimitat els comptes de 2013 i el consell d’administració va explicar els resultats de les auditories de legalitat i operativitat realitzes en l’empresa perquè tota la Corporació tinga la màxima informació sobre situació de l’hídrica.
L’ordre del dia també incloïa la sol·licitud del grup municipal Nueva Jávea per a substituir a un dels consellers, petició que finalment va quedar sobre la taula en presentar un escrit el propi partit demanant un ajornament.
A tenor de les dades, Amjasa torna a tancar les seues comptes amb importants beneficis, que abans d’impostos, ascendeixen a 956. 622 euros. L’alcalde, José Chulvi, ha recalcat que com en els últims exercicis, aquesta quantitat serà reinvertida a millorar l’eficiència de la xarxa. De fet, en 2013 aquest superàvit va permetre invertir 588.00 euros en la renovació de canonades (quasi 3.000 metres), facilitar la detecció de fugides, millores energètiques i dedicar altres 254.000 en maquinària i nou mobiliari i equips informàtics.
En el balanç general, destaquen com a principals despeses els més de 3´5 milions per a la compra d’aigua de la dessalinitzadora, els 1’6 milions en personal, 907.000 euros de despesa corrent, els 842.000 euros de les inversions i altres 662.000 dedicats a la compra d’energia elèctrica. Quant als ingressos, la partida major és la de 7’9 milions en venda d’aigua., que suposa un 91’5 % de l’entrada econòmica de l’empresa.
L’informe preparat pel conseller delegat, Josep Lluis Henarejos, destaca l’augment de les contractacions i de canvi de titular, que s’ha millorat la gestió de cobrament i s’ha registrat un descens dels ingressos per prestació de servei per la baixada de venda d’aigua, una situació que ha canviat radicalment en 2014 davant la persistent sequera, va avançar Henarejos. Una altra qüestió que va recalcar el representant del consell d’administració va ser l’augment en quasi 200.000 euros del cànon de sanejament que cobra de la Generalitat per la gestió de depuració, que puja ja a 2.343.326 euros “que recapten a Xàbia i que no tenen cap tornada” va subratllar.
La situació sanejada d’Amjasa ha permès afrontar els últims anys sense necessitat de pujar tarifes i millorar l’atenció al client. També realitzar una labor de “responsabilitat social”, amb accions com la col·laboració amb el bàndol d’aliments, ajudes a persones en situació de pobresa energètica, patrocini d’activitats culturals i esportives i fins i tot una donació de material per a l’extinció d’incendis als bombers voluntaris. L’empresa pública també han millorat la seua conscienciació ecològica, reduint el consum energètic en les instal·lacions de l’empresa i promocionant campanyes escolars per a l’estalvi d’aigua.

 

It helps women in need find jobs
pornThe Importance of Doing an MBA from the Right College