El Consell dels Xiquets empieza a diseñar las cantimploras que Amjasa regalará a los escolares de Xàbia para que beban agua del grifo

El Ayuntamiento de Xàbia sigue implicando a los más jóvenes del municipio en las campañas y proyectos municipales a través del Consell dels Xiquets.

Entre las actividades de este mes, Amjasa se ha reunido con los representantes de los colegios para involucrarles y pedirles colaboración en la campaña “Més aixeta i menys plàstic” con la que se busca concienciar sobre el excesivo uso de plástico y animar a consumir el agua del grifo frente a la embotellada.  Así, tras explicarles el coste ecológico del agua embotellada y las ventajas de beber directamente la que se suministra en los grifos (tanto para el medio ambiente como por ser más cómodo y barato), desde el consejo de administración de Amjasa les han encargado el diseño para las cantimploras que quieren preparar y repartir entre los escolares de Xàbia.

 

——————————————————————————-

El Consell dels Xiquets comença a dissenyar les cantimplores que Amjasa regalarà als escolars de Xàbia perquè beguen aigua de l’aixeta

L’Ajuntament de Xàbia continua implicant els més joves del municipi en les campanyes i projectes municipals a través del Consell dels Xiquets.

Entre les activitats d’aquest mes, Amjasa s’ha reunit amb els representants dels col·legis per a involucrar-los i demanar-los col·laboració en la campanya “Més aixeta i menys plàstic” amb la qual es busca conscienciar sobre l’excessiu ús de plàstic i animar a consumir l’aigua de l’aixeta enfront de l’embotellada.  Així, després d’explicar-los el cost ecològic de l’aigua embotellada i els avantatges de beure directament la que se subministra en les aixetes (tant per al medi ambient com per ser més còmode i barat), des del consell d’administració d’Amjasa els han encarregat el disseny per a les cantimplores que volen preparar i repartir entre els escolars de Xàbia.