Donativo al banco de alimentos

La empresa municipal de Aguas de Xàbia, Amjasa, ha realizado un donativo por valor de 2.000 euros a los bancos de alimentos que Cáritas y Cruz Roja tienen en Xàbia.  Esta mañana, un grupo de trabajadores han repartido  por las oficinas de ambas entidades sociales varias cajas de conservas, aceite y leche, los víveres que mayor demanda tienen. El dinero para realizar este donativo ha sido reunido con la venta de los materiales de desecho de la empresa (chatarra), una buena gestión de los residuos que ahora permite a  Amjasa ayudar a las familias del municipio que tienen problemas económicos.

 

L’empresa municipal d’Aigües de Xàbia, Amjasa, ha realitzat un donatiu per valor de 2.000 euros als bancs d’aliments que Càrites i Creu Roja tenen a Xàbia. Aquest matí, un grup de treballadors han repartit per les oficines d’ambdues entitats socials diverses caixes de conserves, oli i llet, els queviures que major demanda tenen. Els diners per a realitzar aquest donatiu ha sigut reunit amb la venda dels materials de desfeta de l’empresa (ferralla), una bona gestió dels residus que ara permet a Amjasa ajudar a les famílies del municipi que tenen problemes econòmics.

 

and for a small example
xhamsterWeight Watchers Community View Blog Post