Convocatoria Junta General Comunitat de Regants

Amb la present, es convoca als membres de la Comunitat de Regants de la Estació Depuradora de les Aigües Residuals de Xàbia, a Junta General Extraordinària, que es celebrarà el proper dia 20 de setembre de 2.013, a les 18,00 hores en primera convocatòria y a les 18,30 hores en segona, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Xàbia, situat a la plaça de l’Església, número 4, de Xàbia, amb el següent ORDRE DEL DIA:

 

  1.  Renovació del Òrgans de la Comunitat.
  2.  Lectura i aprovació de l’Acta de la Sessió.

 

Les candidatures, tant per a la Junta de Govern com per al Jurat de Regs, hauran de presentar-se en el Servici Agrari Municipal, situat a la Av Amanecer 2, 03730 XABIA, en horari d’oficines( 9 a 14 hores, de Dilluns a Divendres ) fins al pròxim dia 13 de setembre de 2013. A partir del citat dia estes es faran públiques en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i en el propi Servici Agrari Municipal.

Les candidatures es presentaran en el model oficial que es facilitarà a les mateixes oficines del Servici Agrari Municipal.

La Mesa Electoral quedarà constituïda a les 18,30 hores, i l’horari de votació serà de 18,30 a 20 hores.

A l’acte hauran d’acudir tots els comuners proveïts del Document Nacional d’Identitat, i en cas d’acudir en representació d’un altre, aportaran els documents indicats a este efecte en els Estatuts.

Està previst que la votació finalitze a les 8 de la nit, moment en el qual es farà el recompte de vots i a continuació la publicació dels resultats.

 

Banana Republic offers tall clothing of all types
xvideosThese Rags Are Bringing In Riches