Avería en Calle Historiador Palau

📣💧S’ha produït una avaria al carrer Historiador Palau, obligant a tallar el subministrament a unes poques cases en aquest carrer i Cronista Figueres Pacheco.

Els nostres operaris ja es troben treballant en la zona, i amb la Policia s’ha hagut de retirar els vehicles estacionats a banda i banda de la calçada.

La previsió és que al llarg del dia es restablisca el subministrament en la zona de manera progressiva.

L’accés a Thiviers per el carrer afectat romandrà tancat durant les tasques de reparació.

Lamentem les molèsties generades.


Se ha producido una avería en la calle Historiador Palacio, obligando a cortar el suministro en unas pocas casas en esta calle y Cronista Figueres Pacheco.

Nuestros operarios ya están trabajando en la zona, y con la Policía se ha tenido que retirar los vehículos estacionados a ambos lados de la calzada.

La previsión es que a lo largo del día se restablezca el suministro en la zona de manera progresiva.

El acceso a Thiviers por la calle afectada permanecerá cerrado durante las tareas de reparación.

Lamentamos las molestias ocasionadas.