AMJASA pone en marcha un estación de carga rápida para vehículos eléctricos

AMJASA ha puesto en marcha hoy un nuevo dispositivo de carga para vehículos eléctricos en Xàbia. Instalado por Iberdrola, tiene dos puntos de recarga rápida (de 50 kilovatios) y además de ser de gran utilidad para la empresa (la mayor parte de su flota es eléctrica y este nuevo punto permite cargar en apenas 15 minutos una autonomía de 100 kilómetros) será de acceso libre para todos los usuarios de vehículos eléctricos. Está ubicado junto a sus oficinas del camí Cabanes y permanecerá activo durante las 24 horas del día , permitiendo la carga de hasta dos automóviles eléctricos de forma simultánea.
Los usuarios que acudan a esta estación podrán realizar la recarga con la aplicación para dispositivos móviles App Recarga Pública Iberdrola que la empresa ha desarrollado en el marco de su plan Smart Mobility y en la que este punto ya está geolocalizado. A través esta aplicación, los conductores de vehículos eléctricos podrán reservar en punto con 30 minutos de antelación y pagar sus recargas a través del móvil.
Esta estación de recarga es la séptima que instalada Amjasa y la primera abierta al uso de particulares. La empresa municipal de aguas tiene otros seis puntos de uso interno para dar servicio a sus 16 vehículos eléctricos.
El alcalde y presidente de Amjasa, José Chulvi, ha comprobado esta mañana la rapidez y fácil manejo de este nuevo punto de mano del gerente de Grandes Clientes y Administraciones Públicas de Iberdrola en la C. Valenciana, Enrique Planells.

AMJASA ha posat en marxa hui un nou dispositiu de càrrega per a vehicles elèctrics a Xàbia. Instal·lat per Iberdrola, té dos punts de recàrrega ràpida (de 50 quilowatts) i a més de ser de gran utilitat per a l’empresa (la major part de la seua flota és elèctrica i aquest nou punt permet carregar en tot just 15 minuts una autonomia de 100 quilòmetres) serà d’accés lliure per a tots els usuaris de vehicles elèctrics. Està situat al costat de les seues oficines del camí Cabanes i romandrà actiu durant les 24 hores del dia , permetent la càrrega de fins a dos automòbils elèctrics de manera simultània.
Els usuaris que acudisquen a aquesta estació podran realitzar la recàrrega amb l’aplicació per a dispositius mòbils App Recàrrega Pública Iberdrola que l’empresa ha desenvolupat en el marc del seu pla Smart Mobility i en la qual aquest punt ja està geolocalitzat. A través aquesta aplicació, els conductors de vehicles elèctrics podran reservar en punt amb 30 minuts d’antelació i pagar les seues recàrregues a través del mòbil.
Aquesta estació de recàrrega és la setena que instal·lada Amjasa i la primera oberta a l’ús de particulars. L’empresa municipal d’aigües té altres sis punts d’ús intern per a donar servei als seus 16 vehicles elèctrics.
L’alcalde i president d’Amjasa, José Chulvi, ha comprovat aquest matí la rapidesa i fàcil maneig d’aquest nou punt de mà del gerent de Grans Clients i Administracions Públiques d’Iberdrola en la C. Valenciana, Enrique Planells.