Amjasa millora canonades en la Guàrdia, el Portitxol i el camí Vell de la Mar

L’empresa municipal d’aigües de Xàbia, Amjasa, ha tret a licitació tres noves obres de manteniment i millora de la xarxa de subministrament. Es tracta de la renovació de canonades de proveïment en els carrers Trencall, Milá i carretera de la Guàrdia, un projecte pressupostat inicialment en 131.229 euros, la renovació de la xarxa de distribució del camí Vell de la Mar (79.081 euros) i la renovació de la canonada d’impulsió del Portitxol a Balcón al Mar (42.334 euros), tots ells projectes amb un termini d’execució de dos mesos. L’hídrica contractarà aquestes obres a través del procediment de negociat, per la qual cosa ha convidat a les empreses que estan donades d’alta com a proveïdores en el registre de l’empresa municipal perquè presenten les seues propostes de les quals triarà la més avantatjosa.
Aquesta bateria de projectes forma part de la inversió constant que realitza Amjasa per a mantenir un servei de distribució de l’aigua òptim. Sobre aquest tema, l’alcalde i responsable del departament d’aigües, José Chulvi, ha destacat que els bons resultats en la gestió econòmica de l’empresa municipal permetran aqueix any destinar sense necessitat de subscriure crèdits un total de 2’2 milions a noves inversions, en la seua major part destinades a la renovació de xarxa i modernització de les instal·lacions. Chulvi ha posat en relleu que durant els últims anys Amjasa està destinant íntegrament els seus beneficis a la gestió patrimonial, la qual cosa afavorirà que la xarxa es mantinga en bones condicions per a seguir donant servei a les pròximes generacions. En 2014 van ser 1’5 milions en inversions i aquest 2015 s’estima un total de 2’2 milions, unes xifres que s’han aconseguit “amb un canvi radical de gestió i sense haver de tocar les tarifes” ha manifestat l’alcalde.
Així mateix, l’empresa està treballant de forma coordinada amb el departament municipal d’Obres, perquè carrers que van a renovar el seu asfalt o voreres (com Jaume I, el Freginal o l’Avinguda Juan Carlos I) tinguen també noves les canalitzacions o els hidrants.

Amjasa mejora tuberías en la Guardia, el Portitxol y el camí Vell de la Mar

La empresa municipal de aguas de Xàbia, Amjasa, ha sacado a licitación tres nuevas obras de mantenimiento y mejora de la red de suministro. Se trata de la renovación de tuberías de abastecimiento en las calles Trencall, Milá y carretera de La Guardia, un proyecto presupuestado inicialmente en 131.229 euros, la renovación de la red de distribución del camí Vell de la Mar (79.081 euros) y la renovación de la tubería de impulsión del Portitxol a Balcón al Mar (42.334 euros), todos ellos proyectos con un plazo de ejecución de dos meses. La hídrica contratará estas obras a través del procedimiento de negociado, por lo que ha invitado a las empresas que están dadas de alta como proveedoras en el registro de la empresa municipal para que presenten sus propuestas de las que elegirá la más ventajosa.

Esta batería de proyectos forma parte de la inversión constante que realiza Amjasa para mantener un servicio de distribución del agua óptimo. Al respecto, el alcalde y responsable del departamento de aguas, José Chulvi, ha destacado que los buenos resultados en la gestión económica de la empresa municipal permitirán ese año destinar sin necesidad de suscribir créditos un total de 2’2 millones a nuevas inversiones, en su mayor parte destinadas a la renovación de red y modernización de las instalaciones. Chulvi ha puesto de relieve que durante los últimos años Amjasa está destinando íntegramente sus beneficios a la gestión patrimonial, lo que favorecerá que la red se mantenga en buenas condiciones para seguir dando servicio a las próximas generaciones. En 2014 fueron 1’5 millones en inversiones y este 2015 se estima un total de 2’2 millones, unas cifras que se han logrado “con un cambio radical de gestión y sin tener que tocar las tarifas” ha manifestado el alcalde.

Asimismo, la empresa está trabajando de forma coordinada con el departamento municipal de Obras, para que calles que van a renovar su asfalto o aceras (como Jaume I, el Freginal o la Avenida Juan Carlos I) tengan también nuevas las canalizaciones o los hidrantes.