Corte de Suministro en Urbanización Rafalet

Amb motiu de les obres de millora en la xarxa que s’estan realitzant a l’estació de bombeig del rafalet, hi haurá un tall de subministrament d’aigua potable el dia 8 de Novembre de 2023, aquest tall serà des de les 8:00h fins a les 9:00h aproximadament.

Si el treball finalitzara abans de l’hora indicada, restablirem el servei de manera immediata i sense previ avís.

——-

Con motivo de las obras de mejora en la red que se están realizando en la estación de bombeo del rafalet, se realizará un corte de suministro de agua potable el día 8 de Noviembre de 2023, dicho corte será desde las 8:00 h hasta las 9:00 h aproximadamente.

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el servicio de forma inmediata y sin previo aviso.