Corte de Suministro en Zona Carrer l’Avuitarda

Amb motiu de les obres de millora en la xarxa que s’estan realitzant al carrer l’avuitarda, es realitzarà un tall de subministrament d’aigua potable el dia 24 d’octubre de 2023, aquest tall serà des de les 9.00 h fins a les 15.00 h aproximadament.

Si el treball finalitzara abans de l’hora indicada, restablirem el servei de manera immediata i sense previ avís.

——-

Con motivo de las obras de mejora en la red que se están realizando en la calle l’avuitarda, se realizará un corte de suministro de agua potable el día 24 de octubre de 2023, dicho corte será desde las 9:00 h hasta las 15:00 h aproximadamente.

 Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el servicio de forma inmediata y sin previo aviso.